Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.04.2017

Luxko, pri hodnotení pravdivosti informácií a faktov je nutné sa opierať o čo najpresvedčivejšie dokazy, aby sa dalo oddeliť zrno od pliev.Ňa širšie mozaikové chápanie treba preštudovať viac ,ako názory autorov KSB. Nadarmo si bude niekto namýšľať, že má mozaikové chápanie, pretože prijal informácie autorov KSB, ktoré neraz produkujú tézy, ktoré sa neopierajú o vedecké dokazy, a to vrátane histórie a aj náboženstva.
Na mozaikové chápanie islamu treba toho poznať a preštudovať rozhodne viac, ako to, čo o islame napísali neznámi autori KSB.

"O živote Mohameda berieš ako relevantné rozšírené hisTórické "dôkazy", alebo si schopný aj prehodnotiť trochu svoje(?) informácie, ktoré si od niekade prebral?"

A ty si schopný prehodnotiť tie svoje ? Až popieraš historické a podložené dokazy o vzniku islamu a živote Mohameda, pretože sú to pre teba "hisTórické dokazy", prečo má niekto považovať názory autorov KSB za pravdivé a prečo má veriť na akademický konštrukt koránického islamu a údajne jeho uplatňovaniu Mohamedom, keď historické dokazy o výbojoch existujú, sú overené a rovnako aj z arabských prameňov ?


"Mohamed hlásal vo svojom učení min. 10 rokov mierového kázania v snahe obrátiť na koránickú vieru iných veriacich v rôzne relígie (v podstate vysoko profesionálne prepracované rozmanité mýty)."

To je to mekkánske obdobie, kde mierových kázaním nezískal za tie roky ani 100 ľudí, potom však v Medine 622 došlo k zmene u Mohameda a utopistický mierový islam bol nahradený, pretože Mohamed prišiel na to, že bol neefektívny pre jeho ciele :

Práve hidžrou, ako sa táto udalosť nazýva, sa začína počítať islamský letopočet.

Medzi Medinou a Mekkou sa teda čoskoro po hidžre rozhorel otvorený konflikt. Mohamed začal prepadávať mekkánske obchodné karavany a v bojoch, ktoré nasledovali, postupne získaval prevahu a veľkú politickú moc. V roku 630 sa Mekka vzdala, pohanské modly boli zničené a väčšina obyvateľstva konvertovala na islam. Mohamed sa stal najmocnejším vládcom v Arábii a v priebehu dvoch rokov ďalšími vojenskými ťaženiami a diplomatickým úsilím dokázal úplne ovládnuť takmer celý polostrov. Moslimovia pod Mohamedovým vedením získali v pomerne krátkom čase úplnú moc nad arabskou spoločnosťou.

"Silové šírenie islamu je samozrejme v rozpore so zákonmi Najvyššieho, ale útoky biblickej civilizácie (ktorá je v jadre založená na úžerníctve a dvojitých morálnych štandardoch), hlavne z Byzancie, na vtedy ešte slabú moslimskú komunitu nemohli zostať bez odozvy."

To sa pletieš, útoky začal islam a ten začal agresívne útočiť na Byzantskú ríšuˇ.

"Napr. v r. 630 sa na severe pri hraniciach so Sýriou stretlo cca 3 000 moslimov so 150 000 armádou Byzancie a mnohí boli zabití a museli ustúpiť."

Vážne ? A čo robili islamské vojská na hraniciach Sýrie ? Mekka a ani Medina neležia v Sýrií... :-)

A čo bolo predtým ?

Již v roce 629 vpadlo do Palestiny arabské vojsko, které však bylo spojenými silami Římanů a křesťanských Arabů poraženo. Teda vojenská agresia na cudzie územie, samozrejme ešte za života Mohameda...A presne takto sa islam šíril, agresiou, mečom brutalitou a to ešte za života Mohameda, žiadmy mierumilovný koránický islam. Študoval si vobec, koľko agresií islamu na iné územia sa uskutočnili ešte za života Mohameda ?

Skutočnosťou je, že Mohamed zorganizoval 65 vojenských kampaní v posledných desiatich rokoch svojho života a osobne viedol 27 z nich. Čím viac moci nadobudol, tým menšiu výhovorku potreboval na to, aby išiel do boja, až kým nakoniec nezačal útočiť na kmene len preto, že neboli súčasťou jeho rastúcej ríše.
Mohamed opustil svojich mužov s inštrukciami, aby podnikli boj proti kresťanom, Peržanom, Židom a polyteistom (ktorí zahrňovali milióny nešťastných hinduistov). V ďalších štyroch storočiach moslimské armády prevalcovali netušiacich susedov, pričom vyplienili ich korisť a otrokov, a preživších nútili buď konvertovať alebo vyjadriť poklonu pod hrozbou meča.

"(Mohamed zajatcov prepúšťal a postupoval s nimi veľmi ľudsky)"

To je fakt blábol...

V roce 627 muslimové odrazili útok z Mekky ve slavné „Bitvě o příkop“. Mohamed se pak cítil dost silný, aby zničil poslední opozici v Medíně. Oblehl židovský kmen Bení Kurajzá, který se provinil jen tím, že byl neutrální.

Když židy porazil, rozhodl se Prorok bezbranné zajatce povraždit ve stylu ISIS. Neumožnil jim konvertovat na islám a vyplatit svůj život výkupným (džizja). Ani mu nestačilo je vyhnat z města. Dovedete si představit, že by se tak zachoval Ježíš nebo Buddha?

Během noci byly přes celé městské tržiště vyhloubeny příkopy velké natolik, aby pojaly mrtvá těla mužů. Ráno Mohamed, který byl celou dobu divákem, nařídil, aby muže přiváděli k popravě ve skupinkách po pěti či šesti. Každá skupinka se musela posadit na okraj příkopu, jenž se měl stát jejich hrobem, tam byli sťati a jejich těla byla shozena do příkopu. Tato jatka začala ráno a trvala celý den. Po soumraku pokračovala za svitu pochodní. Tak na tržišti prolili krev sedmi či osmi set obětí. Mohamed pak přikázal, aby příkop zahrabali a odešel se utěšovat krásou Rihany, jejíž manžel a jejíž všichni mužští příbuzní právě v tomto masakru zahynuli. (Ibn Warraq. Proč nejsem muslim. Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)

"Ako vieš rozlíšiť, ktorá inFormácia je pravdivá a s akou pravdepodobnosťou? Akú máš na to metodiku?
Lebo ináč siahodlhé vypisovanie rôznych "hlúposti" o Koráne a islame z tvojej strany by si vyžadovalo množstvo argumentácie, na čo nemám ani čas a ani chuť.."

A ako to rozlíšiš ty ? O čo sa oprieš ? O tvrdenia autorov KSB, ktorí sú radšej anonymní ? A bláboly o koránickom islame Mohameda, ktorého hájiš má nezaujímajú.

"PRAX = kritérium Pravdy
A aké kritérium navrhuješ, keď nesúhlasíš??"

V prípade histórie skutočné dokazy a nie bláboly a tézy neznámych autorov o dobrote Mohameda.

To s tým Ruskom a gulagom bol dokaz nefunkčnosti tézy, že prax je kritérium pravdy. ˇUspešná prax gulagov nie je dokazom správnosti tejto metódy likvidácie ľudí..So Solženicynom to nemá nič spoločné.

"Pre chápanie ReAlity, prečo sa čo deje vo svete príslušným spôsobom, musíš hlbšie čítať tu prezentované materiály - snáď časom príde správne "osvietenie".

Jasné, to je typický "argument" , až sa nedá niečo vysvetliť tak je to preto, že dotyčný neprečítal a nechápe všetky tlsté knihy, ktoré mu dajú tú správnu fundamentovanú odpoveď - istinu. Stačí veriť...:-)


"Korán zakazuje:
- úžeru (na ktorej stojí celé zotročovanie planéty Zem), ako najvyšší satanizmus
- chlastanie
- drogy
- hazardné hry
- prostitúciu
atď."

Úžera je v islamskom bankovníctve riešená iným sposobom, ale je tam prítomná tiež.
Chlastanie nie je príkaz kresťanstva alebo biblie, rovnako ako iné drogy a hazardné hry.
Prostitúcia je v islame riešená inštitútom detských manželiek a rovnako aj postavením ženy v islame, kde je žena - manželka moslima na základe koránu nútená sa podriadiť mužovi vo všetkom a hlavne v sexe, či je to stav otrokyne alebo prostitútky si zodpovedz sám.

Biblický Západ je výsledkom judaisticko - talmudského projektu a nie kresťanstva a nič to nezmení na tom, až sa za kresťanstvo a bibliu tento projekt schováva. Je výsledkom niekoľko storočí narastajúcej moci globalistov, ktoré nemajú s kresťanstvom nič spoločné a chcú ho zničiť.

"Jadro Biblie - asi takých 15-20 základných a žiaľ podstatných téz, otrávené "duchovné" jedlo pre ovečky - to sú najhlbšie satanizmy, ktoré dokázali HieroFantos z kultu Amona do mýtu o Issovi z NazArény zakomponovať do BlbLie. Udo o tom trochu píše vo vyššie uvedenom článku."

Blbosť a nepochopenie problematiky, biblie a ani kresťanstva.

"A bol si v nejakej islamskej krajine, porozprával si sa s ľuďmi z tohto regiónu, ako to celé chápu?
Čítal si niečo od ajatolláha Chomejního, alebo niečo od súfijcov?

Áno a rozprával som sa moslimami.

"Dogmy a dezinfa bokom, Julko, lebo sa zacyklíš na množstve cieľavedome do spoločnosti zavedených a neustále zavádzaných lží.
To len taká malá RaDa."

Len taká malá rada Luxko. Snaž sa používať skutočné argumenty, lebo sa zacykliš v iracionalite vlastného presvedčenia založenom na malej znalosti danej problematiky.A výsledkom budú potom tvoje dezinformácie, kde miesto argumentov musíš používať dehonestovanie oponenta a osobnú rovinu.

Přidat nový příspěvek