Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.04.2017

Lux,

"Ako asi vieš, tak cca 85-90 % informácií na nete sú dezinfa - mnohokrát v dobrej "viere".

O tom, ako začínal islam a o živote Mohameda je dosť historických dokazov, nie je to len informácia na nete a rovnako sú aj arabské dokazy z tej doby.A nikde sa nepíše, že islam sa šíril inak ako mečom, vojnou a agresiou...A to aj za života Mohameda.

"Tie linky, ktoré si uviedol k tým dezinfo patria tiež. "

Tu vedome klameš, jedna linka sú informácie z príslušných očíslovaných súr, kde si tieto čísla možeš nájsť v kodifikovanom koráne, čiže nejde o žiadnu lož, a druhá linka hovorí o historicky sformovanom islame, ako vyzerá aj v súčasnosti.

"Prečo ešte nie tak moc zdeformovaný islam po smrti Muhammada (proroka) dával na "frak" biblickej žido-kresťanskej civilizácii? Obsadil mnohé územia bývalého Rímskeho impéria, či Byzancie - celé Španielsko a juh Francúzska, obrovské územia severnej Afriky.."

Na to si musíš podrobne preštudovať výboje islamu za života Mohameda a po ňom. Sú jasné objektívne príčiny, prečo islam expandoval, hlavne oslabenie Byzancie, kvoli dlhotrvajúcej vojne s Perzskou ríšou, plus ďalšie dovody. Rozhodne tam nepatrilo to, že na dobitých územiach všetci z presvedčenia a dobrovoľne prešli na islam.Tí, čo prešli, tak museli, až chceli prežiť.
Rovnako na výboje mal vplyv islam v tom zmysle, že je to aj bojová vojenská doktrína, kde ženy zabezpečujú ako otrokyne muža nových bojovníkov islamu a všetko v islame je podriadené expanzívnemu džihádu, ktorý používa aj strategické metódy, ako lži a klamanie nepriateľa, aby dosiahol svoj cieľ.

"V akých aspektoch je vierouka islamu výrazne vyššie v hodnotovom rebríčku, ako biblická?"

Je výrazne nižšie aj z morálneho hľadiska, zotročenie žien, ich bitie, likvidácia nepriateľov, až nepríjmu islam, džizja, šária odvodená aj z koránu...Okrem toho si preštuduj, ako chápe korán nebo. Pre nich sú to panny, ktoré budú sexovať a zmyslové požitky. Vobec nechápu duchovnú stránku človeka a obmedzili sa len na svetské, zmyslové požitky. A toto pokladáš, za niečo vyššie ako kresťanstvo ?

"Uvažuj v duchu, že PRAX = kritérium Pravdy = Istoty."

S touto tézou KSB nesúhlasím i keď ju ty iste uznávaš. Prax v trockistickom Rusku bola aj o terore voči ruskému národu o gulagoch, kde úspešne zlikvidovali státisíce, milóny ľudí...Je táto úspešná prax trockistov kritériom pravdy ?

Mohamed nezaviedol do praxe žiadny koránický islam, ten sa aj za jeho života šíril agresiou, sú to pohádky o mierumilovnom islame. Preštuduj si na historických dokazoch, koľko výbojov sa uskutočnilo za života Mohameda a ako prebiehali. Je o tom dosť informácií. Tie výboje a metódy nemajú nič spoločné s nejakou morálkou alebo niečím, čo chcete dať do pojmu koránický islam...
A že po jeho smrti sa táto brutalita ešte zvýšila sa dalo čakať.

"Korán, napriek tomu, že je sčasti "pokazený" je ďaleko lepšia filoSofia, ako je tomu v Biblii - preto aj už deformovaný hIsTórický islam dlho víťazil nad biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhú deBatku...☺"

To je hlúpa dogma, ktorej verí len ten, kto poriadne korán neštudoval a nepozná dobre históriu a skutočné fakta o islame.

"Je však potrebné to koránické Rozlíšenie = čo je tam ok a čo sa tam dostalo vplyvom elitárnych ambícii, nehľadiac na rôzne výklady imámov, mufti a pod."

Až vytiahneš z koránu všetko, čo je tam zlé a nemorálne, tak zistíš, že odrazu už korán nemáš, lebo to, čo tam zostane nie je korán.Okrem toho korán zakazuje meniť jeho obsah a každý moslim to dobre vie, kto korán študoval.

Zvláštne je,že rovnaký meter na vyčistenie biblie od nánosov judaistov nespomínaš.
Učenie Krista je ďaleko a na úplne inom leveli morálnosti ako korán, ktorý je prisposobený zmyslovej mentalite arabského človeka v 7 storočí.

"Zombie islam je dnes v rámci antikoránickej stratégie široko používaný, ale ten s mnohými myšlienkami Mohameda nemá takmer nič spoločné.

By si sa divil, ale má.Korán totiž učí, že je povinnosťou každého dobrého moslima sa snažiť o rozšírenie islamu po celom svete a bez ohĺadu na prostriedky a platí to dvojnásobne vtedy, keď získa na danom území islam prevahu nad inými náboženstvami a populáciou.
Džíhád je 6 opora koránu...

"Ak by si si prečítal Korán, tak je tam uvedené, že Mohamed nič iného nehlásal, ako už bolo predtým zjavené Zhora ľuďom ako Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš a pod."

Demagógia. Dokonca sú tam aj prekrútené informácie z biblie, ktoré tam poplietli..

"Preto majú aj "hviezdy" showbiznisu a vrcholového športu také tragické osudy.."

Prečo bol Pjakin zasiahnutý ťažkou ranou osudu kvoli smrti manželky ? A tie hviezdy showbiznisu nie sú žiadni skutoční kresťania...

Sorry, ale nedal si mi žiadnu látku na správne pochopenie...Tvoje názory sú pre mńa nekritická obhajoba islamu nezaložená na skutočných faktoch a znalosti islamu.
Islám sám sposobil ohromný úpadok a zaostávanie, ktoré je pozorovateľné v každej islamskej krajine, ktorá berie korán, spolu so šáriou doslovne. Aj štáty, ktoré majú ropu ako Saudi by bez nej úplne skončili v zaostalosti...Sposobuje to samotný korán, ktorý blokuje rozvoj...To je historický dokaz a tá skutočná prax, ktorá sa potvrdila.


Přidat nový příspěvek