Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Nyní již co nejstručněji
1. Potvrdil jsi, že jsi lukostřelec.
2. Neporozuměl jsi na co upozorňuji s nadbytečnou frází "prosím tě", a nevím jak ti to vysvětlit (snaha byla).
3. Trochu více k subjektivismu a cvičišti.
Je nesmyslné ohánět se subjektivismem, když každý projev subjektu je subjektivní (včetně tvého jsi si toho vůbec vědom). Každý subjekt popisuje objektivitu s určitým zkreslením, vzájemnou komunikací mezi subjekty lze dosáhnout lepšího efektivnějšího a přesnějšího popisu - dobrat se pravdy. Takže místo snahy vypadat důležitě použitím slova subjektivní, stačilo jednoduše označit "To říkáš ty" a na to můžu dát odpověď , "ne já, ale Veličko a další bytosti, které považuji za autority KSB a v tomhle jsem s nimi za jedno, sedí mi to". Dále když nesouhlasíš, tak je potřeba to nějak argumentovat. Kde a v čem to rozporuje KSB, že se nemůže nahlížet na svět jako na cvičiště. Tvůj přeci jeden uváděný argument, že když je to cvičiště, pak je nesmyslné budovat království boží na zemi to nevyvrací. Přeci kdykoliv se potřebuji něco nového naučit osvojit znalost nebo dovednost, jsou k tomu potřeba vhodné podmínky (cvičiště) až se dovednost získá již není potřeba cvičiště udržovat, ale postaví se nové cvičiště, kde se budou rozvíjet další znalosti a dovednosti. Nejdříve jsme(lidstvo) cvičili v pekle vzájemného násilí a zotročování, ale tam se většině nelíbí a tak jsme nuceni si zvyšovat morálku a etiku a ta nyní stoupla a může vzniknout království boží na zemi, kde bude růst probíhat v nové kvalitě. V tomto případě význam království je míněn podle KSB, která považuje za království boží na zemi takové společenské uspořádání, kdy je člověk člověku člověkem a ne vlkem (jako teď v současném pekle vzájemné nevraživosti a povyšování jeden nad druhého).

Přidat nový příspěvek