Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Nikdo | 25.04.2017

Dobrá odpovím a zkusím vycházet z toho, že nejsi lukostřelec.

Neuctivost:
"prosím tě" KDE, respektive z čeho jsi tak ty usoudil ? Ve spojení "prosím Tě" skrytě říkáš jsi debil nerozumíš tomu. Všimni si za jakým okolností se kombinace "ale prosím tě" používá v praxi. Je to tam přidáno zcela zbytečné, ale můžeš to činit neuvědoměle. Proto jsem to označil.

Použil jsem poučku od Budhy jak se s takovými jedovatostmi zachází z hlediska Budhova učení, nepřilepovat se k nim.

Dále Budhovo učení se nelze naučit (já to nedokázal) a pochopit bez praktikování a zasvěcení do odborných termínů (to se mi líbí, že Budhovo učení operuje s jednoznačnými v praxi ověřitelnými termíny, stejně tak KSB), bez zasvěcení do těch termínu jsem se nechytal. To co je běžně dostupné je jenom taková omáčka pro dav a často mniši, kteří uměli odít vše do krásných slovíček neskončili dobře (je to pořád stejné, jenom slova a skutek utekl). Ideální pro studium Budhova učení je naučit se trochu páli (sám neumím, ale bylo mi doporučené studium, ale šel jsem nakonec jinou cestou, ponechal jsem si to co považuji za hodnotné). Když jsem studoval texty po již získaném zasvěcení a věděl o co jde, tak překlady jsou zavádějí a často bije do očí, že překladatel nerozumí překládanému obsahu. Narazil jsem na několik min, kdy pak se slovníkem jsem hledal správný alternativní překlad, protože jsem věděl takto to Budha nemohl říci. Ale je to zbytečné KSB a DVTR jsou kvalitnější a praktičtější, ale některé informace (hlavně model mysli) by bylo užitečné začlenit do materiálů (dokonce jsem to zvažoval, ale v současnosti mám jiné úkoly/utrpení - záleží na přístupu - víceméně se cítím šťastný)

To, že jsou shody a průniky mezi KSB a Budhovým učením plyne z toho, že popisují stejnou skutečnost okolo nás. Budhovo učení, ale jde na ovečky šikovně, to čím se zabývá je víceméně pravdivé, ale to co se nehodí tím se nezabývá. A celkové východisko, že život je utrpení považuji za zavádějící. V životě existuje utrpení je jeho součástí, není snadné nedělat chyby. Jednoduše součástí procesu učení je bolest, beru ji jako signál/informaci a ne podstatu života (kromě bolesti jsou i radost, láska, záleží kam se zaměří pozornost) a nepovažuji za vhodný cíl její zbavení (problémy se nevyřeší tím, že se na to hodí deka, aby nebyli vidět).

Termín "tréningový prostor" jsem nezavedl, ale převzal od učitelů KSB z videí (Veličko). Nedokáži ti to vysvětlit, je to pro mně naprosto samozřejmé, zdroje jsem už uvedl. Neustále je zde výzva učit/zkoumat/trénovat a plnit z hora dané úkoly v souladu se svědomím. Tak k čemu život podle KSB a tvého pochopení těch materiálu je? Rozvíjet sebe v souladu s celkem, který se také rozvíjí a plnit s tím spojené úkoly (co je plnění úkolů - trénování a to probíhá v nějakém prostoru/matrici - tu můžeme označit tedy tréningovým prostorem). Je to nepochopitelné?

Přidat nový příspěvek