Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

jardob | 24.04.2017

Pe-tri,
ak ti mám na toto zodpovedne odpovedať, najmä v tom duchu, ako som načrtol, musel by som mať budhizmus dostatočne dobre naštudovaný.
Preto som sa aj pýtal, či by si vedel o serióznych budhistických zdrojoch? Pretože jedna vec je moja predstava o budhizme, a druhá vec budhizmus sám, a možno tretia vec, to čo budha reálne hovoril.

Ale aspoň k niečomu sa vyjadrím. Neverím v to, že Boh robí chyby, preto mu plne dôverujem. Ale všetkým živým bytostiam, umožňuje robiť aj chyby (v určitom rozsahu možného). A nakoľko každá živá bytosť má v sebe, v hlbke svojho "ja" prepojenie s Bohom, božskú iskru, tak v určitom zmysle možno tvrdiť, že tým Boh pripúšťa chyby aj u seba. Ale pokiaľ ide o živé stvorené bytosti, tak tam je úplne iná úroveň obsahu pamäti než u Boha, iná úroveň ne/vedomosti, a teda aj iná úroveň možných chýb konaných danou bytosťou. V tomto zmysle chyby celkom prirodzene popisuje gaussove štatistické rozdelenie v danom prostredí.

Božiu neomylnosť si predstavujem práve v existencii Miery Mier - teda Predurčenia - plného variant možného a prechodov medzi variantmi - pričom v každej matrici sú aj varianty, ktoré možno nazvať Zámerom - to jest vodiaca pomocná čiara, podľa ktorej sa možno orientovať do Zhora predurčeného cieľa. Tieto varianty možno vnímať a rozlišovať. A tieto varianty Zámeru existujú v každej pozícii, aj tej najchybnejšej, čo predstavuje cestu von a vpred k Vyššiemu cieľu.

Preto nemám najlepší problém s reinkarnáciami, lebo dôverujem Bohu a verím že majú zmysel, tak ako zmysel má existencia a svet vo všeobecnosti. Prešiel som si v živote vážnymi problémami, a kým mám nádej a dôveru v cieľ, nemám problém prechádzať životmi, zažívať utrpenie i radosť. No verím, že procesy môjho tela, ducha a ďalších vrstiev tejto ľudskej bytosti, majú v každom procese svoj aktuálny cieľ. Cieľ tela - byť chrámom a nosičom ducha. Cieľ ducha - udržiavať telo zdravé a čulé, chrániť ho pred škodlivinami, aby poskytovalo duchu maximálny možný potenciál a dostatočne dlhú dobu existencie pre danú ľudskú bytosť. Cieľ duše - umožniť duchu dozrieť (podobne ako dospieva telo), správne ho vychovať, aby dosiahlo ľudský režim psychiky, pretože duch tu nie je sám pre seba, ale je súčasťou kolektívnej duchovnosti. A kolektívny duch ľudstva môže zrieť do dospelosti, len ak dospeje aj každý individuálny duch egregoru ľudstva. (resp- väčšina).
A Boh, je tvorcom všetkých cieľov, všetkých mier. Je otcom všetkých duší.
Možno práve "amnéziou" skrze ľudí a iné živé bytosti, spoznáva sám seba odznova, od základov.

Absolútna jednota - v tom nemám úplne jasno. Ak sa zlejú všetky farby v jedno, vznikne len jedna biela farba. No nechápem prečo budhisti nazývajú túto všejednotu - prázdnotou. Veď prázdnota-ničota = neexistencia. Môže niečo čo je, nebyť? Môže nič tvoriť? Možno tvoriť čosi z niečoho, čo nemá časti? (ak opomeniem tvar) Niečo čo je jediné a beztvaré - môže po zmene byť stále jediné a beztvaré? A vlastne, ak by to aj bolo v nejakej transcendentnej nadvesmírnej logike možné, bude mi takáto informácia užitočná v niečom, v tejto periode mojej ľudskej existencie?

Pripúšťam, že tak ako pri vysvetľovaní, niekedy nestačia slová na vyjadrenie neverbálnych javov, tak rovnako niekedy nemusia stačiť predstavy na vyjadrenie nadzmyslových a nadtvarových javov... Ale otázka je naozaj, či je ľudskému tvoru v tejto periode existencie, vôbec užitočná v živote informácia nevyjadriteľná slovami a ktorú si nemožno predstaviť ako nejakú zmyslovú formu, emočný odtieň.
Snáď až v niektorej inej existencii, v inom svete a v inej životnej forme, kde to bude aktuálne. Veď život je večný a na Zemi nekončí, ani čas nad ním nemá moc. Či azda, takzvaná samsára je iba odpad a nemôže sa vyvíjať, podliehať evolúcii? Ja myslím že môže, a je to aj zámer.

Přidat nový příspěvek