Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Pe-tri | 24.04.2017

Nekritickým se mně jeví tvůj přístup k učení KSB. Dobře víš, že KSB/DVTR je moderním teoretickým modelem a jako takový může obsahovat nepřesnosti,chyby, omyly autorů. Přinejmenším z tohoto důvodu je namístě být pozornější k závěrům ke kterým dochází a když už nic jiného, pracovat s nimi jako hypotézami s vysokou mírou pravděpodobné shody s realitou. Z tohoto úhlu pohledu mi tvoje přikloněné se ke KSB (nic proti tomu, podotýkám) připadá jakoby tento úhel pohledu opomíjelo a nahradilo ho nekritickým (ve smyslu dále neprověřovaným) přijetím všeho, co je z pera autorů a autorit KSB coby nezpochybnitelnou pravdu. A zřejmě ti to nahradilo vše ostatní, k čemu jsi doposud v životě doposud došel. To jsem měl na mysli.

Prameny k budhismu - už jenom v rámci diskuse k tomu článku jsem i já sám uvedl link na autorizovaného vykladače budhismu, navíc - takže ti ho zde na tvé přání zopakuji: http://www.vedabase.com/cs/search/site/kapila?f[0]=im_vb_book_parent%3A74154 nebo doplnění zde: http://www.siddhaika.org/clanky/Osvobozeni-v-klasicke-sankhjove-filozofii
Taky můžeš studovat na http://www.harekrsna.cz/cvs/2007/filozofie

Další už komentovat nebudu.
P.

Přidat nový příspěvek