Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

Človek nemá čas niečo študovať 30 rokov z prvotných ťažko-pochopiteľných zdrojov (však si len skúste prečítať Korán len tak bez vysvetliviek a správne ho pochopiť, vyložiť si ho - to sa nedá!), v dnešnom svete sa musíš vedieť zorientovať rýchlo, preosievať (dez)informácie, inak zhynieš.
Preto som Lexu už x krát vyzýval, nech radšej miesto svojich ad-hominem eskapád, vypracuje nejakú serióznu, kritickú a presvedčivú analytiku v štýle VP-ZSSR (ktorá by zodpovedala skutočnosti) o Budhovi a Budhizme, ale márne.

Přidat nový příspěvek