Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 24.04.2017

Július,
nie je ľahké s tebou debatovať, a ako dôvod vidím to, že síce horlivosť ti nechýba ale vyjadruješ sa málo presne a dôsledne. Často pri argumentoch o tom, čo vraveli druhí alebo čo tvrdí KSB je to zmes faktov s vlastnými domnienkami.

Nazývaš KSB ideológiou, teda ideovo zameranou náukov. Pritom uvádzaš poučku z wiki, kde je ideologia definovaná ako všeobecný vedný odbor - VEDNY odbor. Teda nástroj, nie produkt.

Alebo čo je za nezmysel toto:
"Videnie KSB sveta je aj o tom, že vidí v Mohamedovom živote ideál, čo je v hlbokom rozpore s realitou toho, aký bol v skutočnosti Mohamedov život, aký je skutočný islam a jeho agresívne výboje."

Kto prosím ťa tvrdí, že Mohamedov živod predstavuje ideál, ktorý by všetci mali nasledovať. Mimochodom, to zapadá do definície davu (je to skupina ľudí žijúcich podľa tradícii a rozhodujúcich sa podľa autorít). O Mohamedovi sa tvrdí že bol prorok, a teda že mu bolo čosi zjavené. (Veď aj v katolíckom svete sa Mária zjavila rôznym jednoduchým ľuďom. Ježiš pomáhal hriešnikom. Z antipápežov sa stávali svätí papeži - znamená to, že budeme imitovať ich život? Nie, dôležité je jadro informácie, ktorú prijali). Podstatná je teda informácia, ktorá je jednak zakódovaná v Koráne, v Novom a Starom zákone, iných Knihách, alebo predovšetkým v Živom Bohu a živej Prírode, živom Vesmire (najväčšom Evanjeliu). Myslíš si, že hriešnik nie je schopný pojať Pravdu?
Mojžiš bol tiež prorok, no jeho slová boli šité pre egyptských židov, ich morálke, aby ich boli schopní pochopiť a prijať. Mohamedové učenie bolo tiež najlepšie šité na mentalitu arabov tej doby. Východné učenia na mentalitu tamtoho národa. A ak je pravda že Ježiš bol Slovan a šiel obrátiť židov, lebo Slovania žili pravdoverne, tak to je možno aj dôvod, prečo jeho slová sú slovanským národom najbližšie, napriek tomu, že Ježišovo učenie bolo uchvátené židmi a pretransformované...

Přidat nový příspěvek