Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Napríklad toto, citácia, čo sem dávaš ako články nemá nič spoločné s historickou realitou a je to lož, ktorú nemá problém vyvrátiť nikto, kto podrobne študoval životopis Mohameda jeho činy, výboje, agresie počas jeho života, jeho zmena v Medine na vojenského diktátora, atď.. :

"Ak sa pozrieme, o čo mal Mohamed počas svojho života najväčšiu starosť, tak to bolo to, aby všetci ľudia boli v úprimnom súlade s Bohom skrze svedomie, čo by zabezpečilo aj vzájomný súlad medzi nimi všetkými v spoločenstve. Staral sa o to, aby každý sám v sebe udržiaval vedomé skryté obojstranné spojenie, dialóg s Bohom. Učil tomu svojich súčasníkov tak, ako to bolo aj v jeho živote. A keďže všetci si vzájomne vyslancami Božími, preto bola Vierouka z úst Mohameda skutočne Zvestovaním, o zoslanie ktorého prosil Boha skôr, než začal svoju kazateľskú misiu. A to bolo do takej miery slobodné od preludov a prekrútení, do akej miery bola od nich slobodná mravne podmienená psychická činnosť samotného Mohameda, (úprimne sa snažiaceho zotrvávať v súlade s Bohom a priviesť k súladu s Bohom aj ostatných ľudí)"


"neboť KSB obsahuje spoustu informací a vztah k obsahu koránu není zdaleka stěžejním ani jakkoliv nosným prvkem, je to jen kompletně doplňkové téma a kdyby tam nebylo, nic by to na KSB neměnilo."

Tu klameš sám seba, nakoĺko si napísal, že bez existencie koranického islamu by KSB ani nevznikol, takže korán je zásadný pre KSB.

1.Čo sa týka koránu, až si zoberieme reálne a historicky kodifikovaný korán, tak je to militantná ideológia a systém života, ktorý zotročuje človeka a je nebezpečný pre každého, kto korán neuznáva.Nie je možné si vybrať len niečo pekné, čo sa ti páči a ostatné ignorovať.

2.Dobré myšlienky sa dajú izolovane nájsť v akomkoĺvek svetovom náboženstve. Téza, že korán je najbližšie k bohu alebo HNR a najmenej prekrútený je len manipulácia VP, ktorá nie je žiadny objektívnym sposobom potvrdená.

3. Islam a aj korán, v tom čase ešte nekodifikovaný za života Mohameda bol od čias Mohameda v Medine extrémistický a brutálny a tak sa aj šíril.To je historický fakt, ktorý už bol dokázaný na základe prenikania a výbojov islamu silou a zotročením ĺudí, ktorí s ním nesúhlasili.

Zbytok sú invketívy z tvojej strany, ktoré si nezaslúžia reakciu.


Přidat nový příspěvek