Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Ideológia - sa napríklad chápe ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia.

KSB/DVTR tvrdí, že je postavená na vedeckých základoch, tvrdí, že má za cieľ skvalitnenia života a myslenia ľudí a má dokonca aj svetonázorovú stránku pohľadu, spĺňa znaky definovaných ideológií.

K tvojej osobnej invektíve na moj názor a osobu sa vyjadrovať nebudem. To nech posúdi každý, kto to tu číta sám.

Přidat nový příspěvek