Re: Re: Silné predpoklady

Pe-tri | 24.04.2017

Vše probíhá cyklicky a kmitá - tj. cykličnost znamená opakování, kmitání je průmět/vykreslení cyklického/kruhového pohybu na lineární, časovou osu. Co z toho plyne ve vztahu k lidskému životu? Že se opakuje, každá jedna inkarnace je jako jedno kolečko, které v lineárním vykreslení dává sinusoidu - zrození z nuly-dospívání/růst do kladného maxima-stárnutí/úpadek na záporného maxima-smrt opět do nuly. A tak pořád dokola ? Kdy tento kolotoč skončí ? Začal někdy ? A k čemu je vůbec dobrý ?
P.

Přidat nový příspěvek