Re: názor

Hox | 24.04.2017

Pravda spočívá v tom, že nic podobného (o životě mohameda jako ideálu) v KSB není, je to tvůj výmysl, lež, pomluva. Zkus ocitovat nějaké místo v KSB, ze kterého plyne ta lež, co tvrdíš.
Kromě toho ilustruješ přístup posedlého, neschopného pochopit psaný text a smysl napsaného, neboť KSB obsahuje spoustu informací a vztah k obsahu koránu není zdaleka stěžejním ani jakkoliv nosným prvkem, je to jen kompletně doplňkové téma a kdyby tam nebylo, nic by to na KSB neměnilo.
Takže cíleně ignoruješ podstatu dané informace a zaměřuješ se jen na detail, který ohrožuje tvoje stávající vidění světa na bázi církevního kultu; a i tento detail překrucuješ a vykládáš špatně a lživě, s cílem poškodit, nikoliv pochopit.
Kromě toho trpíš předsudky na základě přijatého hodnocení koránu v Západní biblické civilizaci, jako "fuj fuj" záležitosti, na základě cenzury a samocenzury a svévolné interpretace citátů vytrhaných z kontextu, a záměrně zdeformovaného překladu, mající podpořit dojem krvelačnosti koránu jako takového, aby u žádného člověka nevznikla myšlenka zamyslet se nad obsahem bez předsudků a bez ohledu na dogmata a rituály historicky zformovaného islámu. Takový člověk by totiž mohl přijít na to, že tam je dost věcí, s nimiž se nedá nesouhlasit, a mohl by začít přemýšlet vlastní hlavou a srovnávat... (nehledě pak na to, že veškeré radikální a extremistické proudy dnešního historicky zformovaného islámu jsou produktem ideologické práce a patronace západních tajných služeb)

Přidat nový příspěvek