Re: Re: názor

Július | 24.04.2017

Každá ideológia, vrátane KSB v sebe musí mať aj časť pravdy, pretože keby nemala, tak by nebola pre ľudí príťažlivá.
Ja sa snažím poukazovať na objektívne rozpory z dovodu priblíženia sa k pravde - istine.
A práve tie rozpory v KSB nie sú náhodou, ale sledujú určité vektory cieľov.
To, že autori KSB vykresľujú Mohameda ako vzor hodný nasledovania, rovnako ako súčasný korán, náhoda nie je.
A aj tento názor je súčasťou svetonázoru ideológie KSB.

Přidat nový příspěvek