Silné predpoklady

petržlen | 24.04.2017

Druhý odstavec vychádza z predpokladu, že Zem je prvotná a človek na nej druhotný, človek ako epizóda vo vývine planéty, planéta ako epizóda vo vývine Slnečnej sústavy, tá ako epizóda vo vývine galaxie atď. až po všehomír. Takáto predstava je založená na materialistických hypotézach, napríklad na Darwinovej evolučnej teórii. Je takýto prístup metodologicky správny? Akýkoľvek systém postavený na nepravdivých predpokladoch je predsa chybný.

Čo ak je človek (čisto náhodou) prvotný/prvoradý a vesmír druhotný/druhoradý?

Přidat nový příspěvek