Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Zdeněk | 23.04.2017

Zdravím tě srdečně Jardob,
já se nepovažuji za odborníka na védskou duchovní nauku, přestože ji soustavně studuji již přes 30 let. Tato nauka je duchovní věda. Poruzumět této vědě vyžaduje vedení učitele v učdnické posloupnosti systému parampary. Kdo je a kdo není pravý guru, je ve védské literatuře podrobně analýzováno. Pravý guru má schopnost předat duchovní poznání, které není možné získat jakýmkoli jiným hmotným způsobem studia.

V této naší současné době je mnoho odborníků, kteří se vydávají za znalce, ve skutečnosti jsou to podvodníci a darebáci. Doporučený postup pro studium je: Začít Bhagavad-gítou a pokračovat Šrímad-Bhágavatamem.
Slovem veda se myslí veškerá duchovní nauka: čtyři Védy (Rg, Jadžur, Sáma a Atharva), osumnáct Purán, Upanišády a Védanta-sútra. Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108. Purány jsou staré autentické kroniky vesmíru.
Čtyři Védy, a jejich šest doplňků, Védanta sútra,knihy o logice, knihy o náboženství a Purány tvoří 14 druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsá sútry jsou určeny ke studiu obětních metod. Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké množství navazující duchovní nauky, kterou sepsali mocní rišiové.

Původně se Védy tradovaly v ústním podání, před více jak 5000 lety byly sestaveny písemně. Ve skutečnosti je Bhagavad-gíta stará stamiliony let -podobně i další védská literatura.

Přidat nový příspěvek