Re: Re: Re: Vidění světa KSB

jardob | 23.04.2017

Milá Klára,
muži a ženy sú jeden celok, ak keď uvažujú trochu iným spôsobom, vyjadrujú sa a jednajú trochu iným spôsobom. Všetko to má ale svoj vyšší význam, a len takto môžu dosiahnúť tú spomínanú harmóniu aj ako pár, aj ako ľudstvo, a napomáhať harmonii aj na vyšších úrovniach.
Harmonickú súčinnosť všetkého - možno nazvať aj Božím Zámerom. Ľuďom je daná sloboda výberu ako žiť, no nie bez následkov. Odchýlky od Zámeru, vedú k disharmónii, krátkodobej alebo dlhodobej, menšieho rozsahu, alebo veľkého rozsahu...
Pocity prichádzajú ako spätná väzba z našej psychiky, z nášho nevedomia, o tom, či v tom čo robíme, nad čím premýšľame, alebo plánujeme - nie je nejaký rozpor, lebo nevedomie spracováva oveľa väčšie kvantá informácii, ako vedomá myseľ. No ak je zle vystavané videnie sveta a mravné kritéria, potom ani emócie nedávajú správnu spätnú väzbu, a nie sú užitočným radcom. Stanú sa ním až vtedy, až súbor mravných kritérii v psychike získa správny objem a poradie dôležitosti položiek.

Je dobre Klára, že rozumiete takémuto "technickému výkladu" a že si to viete v sebe preložiť do jazyka svojho srdca. Obávam sa, že ak by to bolo naopak, tak muž celkovo by mal problém pochopiť filozofiu, ktorá by nebola vysvetlená jasne a presne, ale v inotajoch, medzi riadkami, emočne... A to by mohlo znamenať problémy v nejednoznačnom chápaní a šírení koncepcie... Bolo by to ako s chýrnym sedliackym rozumom, ktorí nikto nevie vyjadriť slovami, a preto ho každý chápe po svojom, čo udržuje ľudstvo v zraniteľnej polohe.

Přidat nový příspěvek