Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Předpoklady k úvahám

Crow G. | 19.04.2017

Nemám pocit, že by si KSB vzala za cíl definovat Boha a hmotu a ani takové definice nejsou pro KSB dle mého relevantní. Pracuje s projevy řízení, s cílovým vektorem Boha, což není nic jiného, než Boží Záměr.
Pokud říkám, že se nejedná o dvě neslučitelné podstaty, asi jsem nezvolil nejvhodnější termín, ale nemám tím na mysly, že jsou snad slučitelné nebo ekvivalentní. Ekvivalentní jsou procesy probíhající v rámci těchto podstat. Osobně nevnímám 'duchovno' a 'materiálno' odděleně, neexistuje materiální pravda a duchovní pravda. Je pouze jedna Pravda a při jejím hledání jsem narazil na KSB ve chvíli, kdy jsem měl za sebou již nějakou duchovní práci na sobě a stanovenu základní kostru názorové základny a hodnoty směřující k navyšováni mé morálky a úrovně vědomí. KSB není v rozporu s těmito názory a hodnotami a dodala mi metodologii k porozumění procesů vně mně a tedy i k dalšímu efektivnímu navyšování morálky a rozšiřování názorové základny bez zbytečných přešlapů.
Ještě vysvětlím ekvivalenci procesů, kterou jsem výše nakousl a budu se držet morálky a vědomí. Pokud si tedy realitu zjednodušíme na dvě podstaty - hmotu a duchovno, snad se shodneme na tom, že úroveň morálky je měřitelná v rámci hmoty a úroveň Vědomí (blízkost k Bohu) v rámci duchovna. Pokud někdo ignoruje duchovní část reality, přesto může modifikovat (směrem k vyšší nebo nižší) svoji morálku, tím úměrně modifikuje úroveň svého vědomí. A naopak jedinec pracující na sobě pohroužen čistě jen do duchovní složky reality může navyšovat (ale i snižovat) své vědomí, což se nevyhnutelně odráží i na jeho morálce. Z mého pohledu však nejde o dva různé na sobě závislé procesy, ale o jeden proces vnímaný materiální optikou jako úprava morálky a duchovní optikou jako úprava úrovně vědomí. Tedy v KSB definivaného cíle stát se Člověkem lze dosáhnou tímto procesem, tedy navyšováním morálky a/nebo navyšováním vědomí. Mě osobně přijde nejefektivnější řídit ten proces samotný a provádět křížovou kontrolu správnosti řízení vyhodnocením úrovně morálky interakcí s lidmi a úrovně vědomí interakcí s mojí duší.
Přínos KSB je především ten, aby se lidé nestavěli do pozice oběti, protože tím si znemožňují stát se Člověkem, ať se o to snaží jakokoliv cestou.

Přidat nový příspěvek