Re: Re: Re: Re: Předpoklady k úvahám

Deep | 18.04.2017

Ale já rozumím tomu co (nejen Vy, ale celé KSB) říkáte. Prostě máte intelektuální rozvoj a jeho dnešní materiální výsledky za pokrok. Já (a zdaleka nejen já) nikoliv. Recipročně mi tedy nezbývá než konstatovat, že dokud budete materiály KSB (ale nejen je) posuzovat pod vlivem tohoto chybného ateistického (skutečného Boha pouze imitujícího) paradigmatu, obávám se, že nikdy nepochopíte podstatu výhrad těch, kteří mají Ducha (oživující) a hmotu (oživované) za principiálně rozdílné a neslučitelné podstaty. Je podle Vás/KSB i Bůh/HNR hmotné podstaty ?

Přidat nový příspěvek