Předpoklady k úvahám

Deep | 16.04.2017

Všechny úvahy vycházejí z ideologie KSB, která je evidentně materialistické povahy ! Pojetí Boha v KSB - hierarchicky nejvyšší úroveň řízení je v podstatě materialistické a plně tomuto pojmu odpovídá bůh jménem Jehova - ten, který se za pravého Boha pouze vydává a hmotně ho imituje. Zvyšování míry chápání se tedy děje pouze na úrovni hmotných procesů, bez chápání skutečné, pravé ne-hmotné podstaty věcí Božských, Budhou-Kristem reprezentovaných. Světonázor KSB je všeobecně znám jako tzv. duchovní materialismus.

Přidat nový příspěvek