Re: Re: Re: Re: Hlavní myšlenka článku jednou větou

Nikdo | 07.04.2017

Není zde snaha se domluvit. Termínům je potřeba přiřadit správný a co nejvíce jednoznačný termín a dohodnout se. Považuji váš výklad zásluhy za svévolný.

Můj subjektivní výklad s předpokladem, že se blíží tak jak ho vnímáme všichni pro slovo zásluhy je zde:

Zásluhy
jsou po (za) něčem - poskytují označení/rozlišení co proběhlo jestli to co bylo uděláno sloužilo dobru. Osoba, která má zásluhy nemá za to nic na nárok, ale je u ní předpoklad, že její práce a rozhodnutí bude přinášet dobré výsledky. Aby společnost dobře fungovala je šikovné podporovat lidé, které mají zásluhy o dobro. A tohoto se snaží paraziti zneužít vědí, že lidé kteří mají zásluhy se oceňují. Velice často se děje, že se přisvojují cizí zásluhy a pak za to něco vyžaduje. A dále ten kdo má zásluhy si toho nemusí být vědom nebo je, ale je to pro něj bezvýznamné (někdy aby bylo ostatní možné přesvědčit je však nutné předvést své zásluhy).

Zásluhy nehrají žádnou roli při správném rozhodování, protože není zcela jasné jestli to co uděláme bude to vhodné, ale snažíme se o to. Dobré vůle a příslušné úsilí nemusí přinést zásluhy (cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly) jsou potřeba zkušenosti, znalosti a dovednosti a morálka a etika na vysoké úrovni, aby podařilo něco co můžeme následně označit jako "záslužné".

Například:
Hox má zásluhy, protože se stará o tento web již delší dobu a kvalita je nesporná. (Podívejte na jakém hnojišti se ocitlo dvtr,eu (začne učit nějakou znalost a skončí v úplném opaku v pomlouvání a diskreditaci oné znalosti) . U mne tím získá to, že jeho slova u mne mají mnohem větší váhu. Jenže určitě to nezačal dělat, abych si jeho práce vážil, ale proto, že tomu důvěřuje, že je to dobrá věc.

Přidat nový příspěvek