Re: dotaz

gnostik | 06.04.2017

Pričom duch je nestvorený, bez začiatku a konca, duch-vedomie proste JE...Duša a Telo boli stvorené Bohom-stvoriteľom (demiurgom) za účelom extrakcie čistého ducha-vedomia z jednoty Všetka (skutočné nepoznateľné nestvorené Všetko), do podradnej prekliatej existencie v rozporuplnom duálnom svete za účelom jeho postupného (miliardy rokov trvajúceho) privlastnenia demiurgom-Bohom-stvoriteľom, samotným Satanom...Z tohoto titulu mi často texty VP SSSR prídu ako šambalické (veľmi odlišnou formou vynávajúce satanizmus)...

Přidat nový příspěvek