Re: Pod obojí

Pe-tri | 04.04.2017

Víno/krev je temným, upířím, pervertovaným symbolem vnitřního Krista - osvobozeného Člověka a jeho osvobozujících sil. Kde je v akci kult krve, tam je v akci temnota a démonismus. Pití vína/krve pak je pervertovaným symbolem přijímání védského Indry, gnostického Ježíše Krista, tedy výsledků usilování probuzených lidí - sómy - v symbolické a obřadní podobě pití sladkého "medu" osvobozeného vědomí z poháru/kalichu vítězů.

Hostie/tělo pak je temným, tedy pervertovaným symbolem osvobozujícího/spásného/svatého slova pravého poznáním, kdy lidé účastni na obřadu uslyšeli slovo probuzení od svého vnitřního (pravého) Krista - tzv. hómu. Toto slyšení slova probuzení tak do nich vstupovalo a realizovalo tu složku poznání, která je hmotnými smysly nezachytitelná a tak se podílelo na transformaci účastníka obřadu od opice k Člověku.

Katolické svaté přijímání pak je pervertovanou podobou spásonosného-osvobozujícího procesu od opice k Člověku a jeho praktikování udržuje nevědomé a obelhané ovečky v jejich otrockém postavení se stejnými duchovně-psychickými účinky, jen zrcadlově pervertovanými oproti těm osvobozujícím.

No a když nás brzy čekají ty velikonoce, tak se zamysleme nad tímto svátkem. A dávejme si přitom dobrý pozor na to, co budeme ctít či dokonce pít - jestli víno/krev podříznutého beránka (lat. agnus) nebo jeho nepervertovaný originál - vlastním usilovaním vykřesávaný oheň poznání (agni).

P.

Přidat nový příspěvek