Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

bigos | 03.04.2017

Evanjelia aj epištoly vznikli v prvom storočí. Najmladšie je evanjelium Jána, najstaršie markovo evanjelium. Prvé tri evanjeliá sú synoptické. Matúš písal pre Židov, dôraz kládol na naplnenie proroctiev Starej zmluvy o Mesiášovi. Evanjelista Marek sprevádzal apoštola Petra na cestách a to čo sa dozvedel od Petra zapísal. Evanjelista Lukáš bol grécky lekár, spolupracovník apoštoloa Pavla, napísal tiež Skutky apoštolov. Evanjelista Ján bol najmladší zo všetkých apoštolov a okrem evanjelia napísal tri epištoly a Zjavenie Jána.

Přidat nový příspěvek