Re: Re: Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Aby nedošlo k omylu, nehájím nijak rituál "mše svaté," který považuji za okultní a matriční, právě tím přijímáním pod jedno. Tím neříkám, že máme dělat nějaké jiné rituály, pouze že reformou pod obojí došlo k narušení té katolické matrice.
Jinak si, myslím, navzájem neodporujeme, každý symbol lze ovšem chápat na různé úrovni, na duchovní nebo na materiální. Chápe-li někdo symbol doslovně, je to bezesporu známkou jeho nízkého, úpadkového myšlení - a tak vznikají ony kulty. Každá ritualiace, kdy se symboly realizují ve hmotě, je v podstatě nesmyslná, zvrácená. Například, jakákoli obětina by měla proběhnout na vnitřní úrovni v podobě vzdání se připoutanosti, touhy, smyslového lpění na dotyčné věci; dávat něco hmotného "bohu," kterému beztak všechno náleží, je pouze naivní pohanská externí demonstrace, iluze.
Myslíte si například, že původní křestní rituály v baptisteriu nic nepředstavují? Můžete je chápat jako že si šli zaplavat, ale taky to můžete dát do souvislosti s tím, že v hlubinné psychologii (podle Junga) vodní element představuje vědomí (nús). Takový rituál je pak symbolickým vyjádřením určitého vnitřního stavu nebo procesu, ale to nezaručuje, že ten, kdo ho podstupuje, to chápe.
Pro zajímavost připojuji něco o období Kalijuga, ve kterém údajně zrovna žijeme. Je to z véd a dost se to podobá obsahu vašeho posledního odstavce:

"Dharma (transcendentální učení) v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina, a i ta je rychle zatlačována vzrůstajícími nectnostmi. Bídu kalijugy drasticky popisuje Bhágavatapurána: „V tomto věku je většina lidí šúdry nebo otroky. Lidé jsou nástrojem žádosti a pokušení. Jsou zkažení, nelaskaví, hádaví, nešťastní a jako žebráci. V lidech je především faleš, lenost, zlo, hloupost, nenávist, strach a slabost. Nad lidmi je temnota, a proto cení vysoko to, co je nízké a špatné. Jsou stíháni neštěstím. Jedí hltavě. Muži jsou vedeni ženami. Ženy jsou pak smyslné a bez studu a rodí příliš mnoho dětí. Jedí mnoho, mluví mnoho a jejich řeč je nepříjemná. Města jsou plná zlodějů a zkažených lidí. Nízcí obchodníci vládnou trhu. Z králů jsou násilníci, kteří vysávají krev svých poddaných. Hospodáři zanedbávají své povinnosti a žebrají po ulicích. Bráhmani upadají na úroveň šúdrů. Sucha a záplavy ničí úrodu a války s hladem vylidňují zemi."

Přidat nový příspěvek