Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Faktem, který je dosud v diskusi opomíjen, jsou Bazilejská kompaktáta, podepsaná roku 1436. Jejich nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny (členy utrakvistických frakcí církve).
Co představuje při mši hostie a co víno? Jedná se o matriční rituál, kde "tělo páně" odpovádá hmotě a "krev páně" transcendentálnímu poznání (duchu), které je privilegiem vyvolených, krmících hostií klečící otroky, pro něž je tu jen zmučené "Kristovo tělo" (jako kletba nekonečného utrpení) ?
Je-li toto magie na matriční úrovni, pak ústupek církve znamená pro náš národ matriční vítězství, zrušení duchovního otroctví, volný přístup všech jak k hmotě, tak k duchovnímu rozměru. Jeden z plodů tohoto vítězství se následně projevil v osobnosti J.A.Komenského.

Přidat nový příspěvek