Re: názor

udo | 03.04.2017

Tu s tebou v mnohom súhlasím,
že prínos husitov, neskôr bratríkov, atď.. na Slovensku zďaleka nebol len pozitívny.. áno sprevádzal ich zčasti aj teror, plienenie, vypaľovanie.
(ale neskôr aj vďaka nim prišla kralická biblia, oživila sa časť národného povedomia, povstaleckej tradície voči drancovaniu cudzincov a jelít na Slovensku..ustiaca do opakovaných masových stavovsko-ľudových povstaní voči kráľovi a cisárovi, 250 r. národného boja voči Osmanským Turkom, apod..)

Avšak dávať Poľsko celkovo ako príklad??
Dejiny Poľska rozhodne nemožno považovať za morálny etalón, či?

Navyše z toho pohľadu "katolícke" Rakúsko a Bavorsko je v Európe proporcionálne zaplavené multikultifašizmom asi najviac.
Odhliadnuc samozrejme od bývalých metropolí typu Paríž a Londýn, dnes skôr nebezpečných molochov.

Jou..a cisárske katolické vojská azda neplienili, nevypaľovali, neznásilňovali?
ľuďom už potom vskutku bolo jedno, či ich zavraždí protestant, turek, katolík, husita, alebo ortodoxný. Všetko na jedno čertovo kopýtko

Opatrne prosím Július, keď podsúvaš "katolicizmus" ako dôkaz nejakej morálno-civilizačnej výhody. Ľahko to ktokoľvek aj menej gramotný môže sťa bumerang použiť voči tebe..a katolíkom, či kresťanom všeobecne. Ono v monoteizme určité civilizačné výhody objektívne sú, no kresťanstvo a ani judaizmus v tomto rozhodne nie sú prví..

Navyše, ak dám falošný, v podstatných črtách skreslený obraz Boha, ide následne z praktického hľadiska u obetí manipulácie o rovnakých, či ešte horších ateistov (v ich zblúdenom fanatizme).

Vieme predsa, že základom každého masovejšieho kultu, či "náboženstva", ktoré sa dostane od istého stupňa popularity vždy do hľadáčiku, pod drobnohľad elít (koncentrujúcich medzi sebou zákonite sociopatov za predpokladu mentálnej oddanosti-pasivity davu), je vždy zabezpečenie:

1. reálneho ateizmu daného "náboženstva"= nemožnosti, maximálneho možného obmedzenia dostať sa k pomoci Zhora od Otca a

2. nejakej náboženskej hierarchie "sekretárov", "tajomníkov" božích, ktorých oficiálnou úlohou je radiť ovečkám, pásť nie-svoje ovce, no reálnou podprahovou úlohou ich od pomoci Božej dôsledne odpíliť, pomocou každodennej rituálizácie, systémom masy pseudonáboženských sviatkov, mixom zmyselných a nezmyselných pravidiel, čo najabsurdnejších dogiem, na blokovanie triezveho rozumu, atď..

Boh totiž nikdy nebude konať proti slobidnej vôli svojich detí, ktorú im dal pri narodení. Ak teda ako religioinžinier dosiahnem u svoho stáda nejaké s Božími zámermi nekonformné želanie, prevediem časť zodpovednosti za nevyhnutne tragické osudy na obete svojej agresie. Všetko vrámci nevyhnutného bezpečnostného mechanizmu "Božieho dopustenia" pri proporcionálnom odklone ovečky, či stáda od optima.

Sloboda totiž spočíva vo vedomom výbere správneho riešenia (dostatočného pochopenia napravdepodobnejšieho názoru Boha na danú vec) a vedomí, čo sa stane, ak ho nevykonám. Ak podstatné rozhodnutia prenechám iným, automaticky sa stávam otrokom. Nie však Boha (Otec otrokov nepotrebuje, ale Ľudí, Človeka), no príslušnej projekcie, mentálnej pasce programátorov príslušného kultu. Pritom je riziko, že ovca tam zostane ako baterka aj po smrti. I preto sa niekedy vraví, že NeBo je tam, kde NiEt BOha (skutočného)

Ostatne všetky vyššie uvedené (a mnohé ďalšie) technológie riadenia populácie pomocou "náboženstiev" sú tisícročia vytestované už od Egyptských kultov, babylonských, či indických,..
Takže opatrne s očisťovaním hrdze z cirkvi, aby si jadro nástroja nepoškodil..

Přidat nový příspěvek