Re: Re: Re: Re: Ján Hus a ďalší

los/sol | 03.04.2017

Navrhuji vyjmenovat všechny :)
1, Jeden čte Bibli s 66 knihami s texty důkladně zaměněnými a promazanými
2. Jiný zase Bibli se 77 knihami ŘKC atd.
3. Někdo si překládá starou římskou verzi
4.
5.

Přidat nový příspěvek