Re: cesta ke štestí

Cico Ciciak | 03.04.2017

Slovo (neurčitok) "vychovať/vychovávať" je v tomto kontexte nadradené slovu "naučiť".

Vychovať/vychovávať
---------
Cieľavedome a sústavne pôsobiť na duševný a telesný rozvoj (mladého) človeka (zabezpečovať jeho všestranný rozvoj)

Učiť
--
Vzdelávať = poskytovať vedomosti a zručnosti niekomu

Přidat nový příspěvek