Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 28.03.2017

- Chemická látka působící na mravence = činnost virů v informatice, nepotřebuje k činnosti vůli, stále se jedná o předprogramované projevy, žádné uvažování. Zajímavější je otázka, kdo je zde programátorem (Bůh nebo jeho "subsystémy")?
- Napojení na noosféru/biosféru coby spekulace - co není spekulace ohledně doposud nepoznaného ? Bez spekulací (pokus - omyl - bingo) tohoto typu by nebylo pokroku. Spekulace jsou povoleny, jen se nesmí zapomínat na jejich verifikace.
- Vnímání mravence lidské říše - nevíme jestli ji vůbec vnímá a když se setká s jejími projevy evidentně neuvažuje v pojmech typu třeba - za to mohou tamti lidi !
- Moudrý filosof ví, že totalita je jen aktuálním, evolučním stavem společnosti a určitě si nepřipustí k tělu negativní důsledky takového režimu na vlastní osud a snaží se jednat v rámci těchto mantinelů a své míry (mravní, vědomostní, volní).
- Současný společenský stav - vždy jde o to, správně identifikovat co změnit můžeme a na takové změně se máme snažit participovat, od toho, co změnit nemohu a to by nás nemělo iritovat a znehybňovat. Berte to spíš jako výzvu než ostudu.
- Oceňování - tohle je zas o mozaice respektive kaleidoskopu - ve smyslu modelu světa, který si každý budujeme. Snahou by zajisté mělo být, snažit se transformovat vlastní subjektivismus do objektivismu.
Toť alespoň jednovětné odpovědi z mého aktuálního modelu - abych se jen sám neptal - nebral a opomněl odpovídat - dávat ostatním. Berte nebo nechte být, taky to tak dělám.

Přidat nový příspěvek