Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 28.03.2017

Při studiích na VŠ nám profesor řekl vždy nějaké nové slovo, které jsme neslyšeli. Coby to byla za škola, kdyby nám říkali jen to, co už jsme slyšeli. Nepovažoval za nutné se dál s námi crcat a dál se v něčem nimrat - zdržovalo by to talentované a chytré studenty.
Při zkoušce naopak očekával, že triviální věci, co jsme se dozvěděli poprvé, byť jednoslovně, prokážeme v teorii i s výpočtem.
Nedá mi nereagovat na Váš názor:
Domlouvat se na pojmech, konceptech a oborech platnosti?
Přece je všem jasné, že to byly vždy, jsou a budou pojmy, koncepty a obory pouze exaktních věd a ty jsou VŽDY PLATNÁ. Není nutné nic domlouvat. Je to NORMA.
Tvrdíte: "mimosmyslové vnímání" Tento termín je neplatný, protože je založen na neznalosti všech smyslů živých bytostí.

Přidat nový příspěvek