Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 27.03.2017

Rozdíl mezi lidmi a faunou chápu právě v tom, že příslušníci fauny nejsou na rozdíl od lidí napojeni na noosféru, pouze na biosféru, odkud získávají programy pro svoje jednání. Biosféra je pka doména předprogramovaných algorytmů, noosféra pak svobody vůle a myšlení.
U svobody vůle a jednání, chcete-li rozhodování, u lidí pak rozlišuji mezi svobodou ve smyslu filosofickém, sociálním a individuálním. To nám každému vytváří jedinečný a individuální prostor k svobodnému životu. Každému spravedlivě dle jeho míry, chcete-li jednodušeji - dle jeho zásluh ...

Přidat nový příspěvek