Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 26.03.2017

Doplnil jsem svoji odpověď Udovi o názorný příklad chování mravenců, k čemuž jsem použil dostupné články. Omlouvám se, že jsem necitoval dostatečně zdroje a nebudu tapetovat, abych dokazoval, že něco takového zde není ani zvykem. Předpokládám, že si mravenec nepokládá otázku, kdo nebo co řídí jeho nebo mraveniště. Která houba nebo vyšší moc. Člověk si takovou otázku sice pokládá, ale nedokáže uspořádat svoje společenství ani jako ti obyčejní mravenci, kteří v rámci jednoho mraveniště nebo kolonie mravenišť spolu JEN spolupracují. Chtěl jsem poukázat na to, že díky globalizaci zde budeme mít jen jedno mraveniště. Udo tomu říká jedna malá loď. Jsem toho názoru, že případná evoluční změna se bude týkat lidstva jako celku a pokud by se jednalo o již vyřčenou myšlenku, tak se s ní ztotožňuji. V podstatě jsem pouze jinou cestou ztotožnil s některými názory Uda, tak ani nevím, proč se čertíš. Stejně tak se začínám uvažovat nad tvojí myšlenkou, ohledně založení vlastních stránek

Přidat nový příspěvek