Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

udo | 25.03.2017

Ok, upresním, ako som to myslel..

Odpoveď na Vašu otázku je klasická:
Ano aj nie. Jain

Zčasti teda súhlas s Vami, ale..
Človek je tvor spoločenský, vo svojich počiatkoch stadovitý, tlupový..
Vždy, opakujem prakticky takmer VŽDY ste viazaný na určitú skupinu. Dnes po zavŕšení procesu globalizácie (postglobalizačná doba) na celé ľudstvo. Absolútna nezávislosť neexistuje. To je nebezpečná ilúzia. Isto..môžete ísť na dáky ostrov a možno tam čo-to stihnete zo sebou urobiť. Skôr ale budete nútený starať sa urgentne o svoj nosič (telo). (teplota, tekutiny, jedlo,..) Bo ak Vám zahynie skôr, ako TO stihnete zvládnuť, do istej miery márna bola Vaša snaha, i keď.. Samozrejme sa na to môžete roky pripravovať, telo "vycvičiť", napr. sa viac "na slno orientovať" apod..

Bavme sa ale teraz o bežne dostupnej situácii priemerného občana: Čím viac sa od svojho okolia "vzdialíte" (ho predbehnete), riskujete, že s ním kontakt stratíte. "Uletíte" ako a sa hovorí. V medzičase vás môžu o.i. napr. na psychošku zavrieť, do basy za kadečo, atď..

Teda..okolie Vás drží i brzdí.
Ak sa vám podarí svoje okolie posunúť, získavate aj Vy rozšírené pásmo pôsobnosti.

Sú dva extrémy:
A) Snažiť sa zachrániť hneď naraz dľa možnosti celý svet (think big) a má isté opodstatnenie. Na plno sa Vám to ale asi len tak hneď nepodarí.
B) Sústrediť sa len na seba, ako v mnohých východných meditačných praktikách. Čo tiež do ISTEJ MIERY rozhodne nie je zlé. Áno, ísť príkladom je dôležité, no tu sa vraciam znova k vyššie popísanému problému (GOTO 15 riadkov hore)..rizika straty kontaktu s realitou (áno zčasti iluzórnou) Vašich súputníkov..a následných potenciálnych nemalých problémov pre Váš "nosič"..

..avšak
C) skupina, súbor, zbor..keď si nájdete postupne ľudí okolo seba, ktorí majú podobné ciele, názory riešenia, ako Vy..ako sa i v nejednej relígii v tomto zmysle správne hovorí.. nejaké to "družstevné zázemie" :)
a´la družstvo..skif ..osemveslica
"Ten umí to a druhý zas ono
a všichni do hromady udělají mnoho"
..no i tak budete asi vždy nútení k nejakému "interfacu" so Širším okolím. KOniec-koncov ste na spoločnej lodi menom Zem a keď tá dostane (hoc i nie vašou vinou) problém..

A ďalej ešte presnejše, neopomeňme prirodzený tandem s preddefinovaným rozptylom spoločného vnemového pásma (viď KSB, ďalej publikácia "Rodina-to sú muži ženy a deti")

Teda..za istých okolností je teoreticky..i prakticky evidentne možné dosiahnuť stav riadenia vlastnej transformácie (ako sa taktiež v niektorých relígiách spomína - myslím Ježiš, Eliáš, Abrahám, učitelia niektorých prominentných starých rodov i v Indii,..atď (?)..) No viď hlavne mýty mnohých kultúr o "bohoch" (Védy..Slovania, Germáni, Kelti, Gréci, Rimania, Egypt-Kamet, Chaldejci, Babylončania, Perzia, Aztékovia, Inkovia, India tak či tak, Austrálsky domorodci, atď..).
Vyzerá dokonca teda zároveň, že časť týchto evolučných technológii nie je nutne len morálne podmienená, i keď morálka konkurenčnú výhodu isto ponúka.. No to by bola už ďalšia téma..hry na "dopustenia".. Viď znova rozprávka o "Prsteni(pokušeniu) moci(infonáskoku)" spolu s mnohými ďalšími na tému, ktoré svorne hovoria, že asi nikto neodolá, keď sa priveľmi od svojich vzdiali..vládnuť nad nimi.

Ako správne u nás na dedine:
"Kto príliš hlavu vystrčí, po nej dostane"
Trochu je samozrejme ok a veľmi žiadúce, dedinu ďalej posunúť, čo-to vylepšiť.
Okrem toho "Veď z mesta málokedy niečo dobŕe prišlo"

Žiadia zasa:
"Sme ako opice. Keď jedna na konár vylezie, i ostatné za chvosty vytiehne..(alebo oni po jej chvoste vylezú)" Ako vidíte, je to porekadlo ale silno dvoj..a viaczmyselné

ďalej..
Individuálna biologicko-morfologicá zmena asi teda nemusí byť nutná. V tejte veci ide skôr o sprievodný kolektívny fenomén, keď nadgenetická zložka osobnosti nevyhnutne vplýva i na genetiku.

Btw.. Vieme predsa, že i ten GP funguje v skupinke..

Ide teda o schopnosť riadit transformácie, prechod nadgenetickej zložky z jedného nosiča, (i prostredia) do iného, cielená úprava, oprava nosičov, atď (viď tu napr. aj niektoré keltské mýty). Pritom vieme, čo garantuje, definuje, určuje mieru bezpečnosti takýchto z dnešného pohľadu ešte akože vzdialených operácii. No príde čas, keď bežných. Navyše sa ako jedinec ľahko môŽete v nových technológiách "stratiť". S kým sa budete radiť.
Čo ak tí tam na radu skúpi budú? (znova, ako sa na dedine správne vraví..)

Neviem, stačí zatiaľ na tejto úrovni takto?

Přidat nový příspěvek