Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

Pojďme se podívat na to, jak vlastně vypadá to předurčení. Já ho chápu jako podstatu či logiku směrování vývoje lidstva jako celku, jako biologického druhu. A ano, toto směřování je celkově pro lidstvo příznivé. Prostě evoluční cíl vývoje lidstva směřuje vzhůru k Bohu. Vždyť nakonec toto předurčené směřování k Bohu je vlastně i podstatou toho, co považujeme za dobro a co za zlo, že? To co podporuje naplnění tohoto předurčení máme za dobro či mravné , opak za zlo a nemravné. Jenže to neznamená, že po cestě k tomuto předurčenému cíli lidstvo nemůže zabloudit. Proto se zabývám možností dojít do předurčeného cíle (nezabloudit) i jiné množině než celé lidstvo. Protože dosažení cíle znamená pro příchozího zatím blíže nespecifikovanou evoluční změnu a tady je podstata té otázky - bude tato evoluční změna i biologicko-morfologického charakteru, kdy po jejím projití se už nebude moci mluvit o takové bytosti jako o člověku? Není náhodou tato změna možná jen v podobě transformace celého biologického druhu člověka ? Protože pokud by se skutečně týkala pouze lidstva jako celku, potom bychom museli nahlížet na nárůst individualizace a osobní svobody jaka na past. Ale jak jsem psal, zatím se kloním k tomu, že předurčená evoluční změna je individuálně možná a lidstvo jako celek nemá garantováno, že do cíle dojde.

Přidat nový příspěvek