Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

V kontextu vlákna mám za jisté jedině to, že ke změně dojít musí. Nikde však není dáno, že ta změna musí být pro lidi, čímž myslím současnou pozemskou civilizaci jako celek příznivá. Nicméně nás to přivádí k mému minulému dotazu - mohou z toho ven i jen jednotlivci nebo pouze lidstvo jako celek ? A zde se ztotožňuji se s Vašim názorem že i jednotlivci to jsou schopni zvládnout. Protože věřím v princip zásluhovosti, vztahující se na každé jedno individualizované vědomí.

Přidat nový příspěvek