Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 24.03.2017

Noosféra = myšlenková sféra, základní představu dá třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Noosf%C3%A9ra

nemá to nic společného se světem mrtvých nebo něco v tom smyslu, je to součást světa živých. Souhrn všech egregorů tvořených biosférou, nejen inteligentním životem.
Je tam lidský segment, segment zvířat, každého jednotlivého druhu atd. Pro zvířata je tam to, co se nazývá společná duše, například nějakého konkrétního plemene psů. Rozdílné chování plemen není jen otázka genetiky, ale i toho, že jsou připojeny na rozdílný druhový egregor (společnou duši), = informačně algorytmický systém.
Je to systém vzájemné vnořenosti jak směrem dolů (noosféra Země -> jednotlivé segmenty -> ...), tak i směrem "nahoru" - noosféra Země je součástí noosféry sluneční soustavy, ta je součástí noosféry galaxie a vesmíru jako celku.
Lidský segment v noosféře skutečně vyzařuje převážně ty informace a principy, mravnost, které převládají u lidstva, a očistit ho je třeba.

Přidat nový příspěvek