Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 12.03.2017

Jak se můžu pohybovat na tenkém ledě, když jediné co říkám je to, že v Korán obsahuje určité užitečné informace, které, když si někdo dá tu práci a sám si ho přečte (a hlavně popřemýšlí nad přečteným), může využít ve svůj prospěch?
Stejně tak obsahuje užitečné informace i Bible, i Starý zákon, když člověk čte a přemýšlí, protože ve skutečnosti v základu těch knih leží stejná informace, stejné sdělení, které bylo jen různě zkresleno.
Znamená to že ty informace jsou jen v koránu? Nikoliv.
Znamená to že na to člověk nemůže přijít sám? Nikoliv.
Znamená to že KSB propaguje islám nebo korán? Nikoliv, v KSB je jen obsažena informace, že Korán, Bible i Tóra a další sdělení byla původně jediná informace, sdělená v různých dobách, a i přes zkreslení se tam dají střípky té původní informace najít.
Nabádá KSB někoho ke čtení bible nebo koránu? Nikoliv, jen obsahuje názor na ně, co s tou informací každý udělá je jeho záležitost.
Naproti tomu ty s tvým tvrzením že všechno v koránu bylo překrouceno a je lživé pohybuješ na tenkém ledě.

Dále, Július mi tu podsouvá názory, které si nemyslím ani jsem nikdy nevyslovil, otázky na podobné smyšlenky patří jemu, nikoliv mě, žádný názor na Korán před tímto příspěvkem jsem tu nenapsal, takže se opět v tomto směru nemůžu pohybovat na tenkém ledě.
Dále, výroky Cico ciciaka jsou výroky a názory Cico ciciaka, není tu žádné "my", mluví za sebe.
Moje pozice spočívá jednoduše v tom, že pokud chce někdo něco hodnotit, měl by to znát.
Co se týká toho obvinění že "čistě subjektivně" a "pocitově se někam dostat", to je úplně mimo, jedná se o významové odstíny pochopení, pohled na totéž z různých stran. Pokud vidím tentýž objekt z více úhlů, tak to není mínus ale plus.
Kromě toho, stejná je situace u jakékoliv komunikace s pomocí slov, protože každá taková komunikace spočívá v tom, že na začátku jsou myšlenky (obrazy), které se kódují do slov, a na druhé straně probíhá pokus ty slova rozkódovat do stejných obrazů, což se ne vždy podaří a je to hlavním zdrojem nepochopení pokud například zdroj nemá k dispozici stejné obrazy, jako cíl, nebo cíl chápe některé slova jinak.
Otázka tedy stojí zhruba tak, že korán je slovní zápis nějaké informace v obrazech, a mě zajímá, jaká ta původní informace, kterou někdo zapsal danými slovy, byla. Odfiltrovat zkreslení a pozdější deformace a pokusit se pochopit, jaké objektivní zákonitosti Vesmíru by daný zápis mohl vyjadřovat. Pokud tě to nezajímá, pak je to zcela v pořádku, z mojí strany jde řeč jen o tom, že korán, stejně jako jakékoliv další "svaté" písma má smysl číst jen v podobném "režimu".

Přidat nový příspěvek