Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 09.03.2017

A čo vlastne nie je od človeka subjektívne?
Povedal by som, že všetko.
Ide len o to, že ktorý názor, tvrdenie alebo teória sú (objektívne) pravdivé, alebo sa k (objektívnej) pravde aspoň najviac približujú.
K tomuto účelu si človek vytvoril množstvo subjektívnych metód/metodológií, aj čo sa týka poznávania/štúdia dejín.
A obecne platí, že prax je kritériom (objektívnej) pravdy.

Vždy ide o to, jak ty sám/osobne subjektívne chápeš (to závisí hlavne od morálneho stupňa) tej informácii o ženách (postavení žien) uvedenej v Koráne.
Ja jej rozumiem tak, že jak muži, tak aj ženy sú si rovní vo svojej dôstojnosti, lenže majú rozdielne úlohy, čo je objektívny fakt!
Na tom sa asi zhodneme.

Přidat nový příspěvek