Re: Re: Re: Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Kefalín, a čo si představujete pod takým slovom ,,ideológia"?

Ježíš věděl, že bude zajat, kdo ho zradí a že ho učedník nejvěrnější ve chvíli strachu zapře - nechal ale věcem volný průběh, protože je dokázal začlenit do plánu, jak dokázat ostatním, že je opravdu synem Božím, který přišel mezi lidi.

Jaké byly podle vás další osudy Ježíše po jeho zmrtvýchvstání?

Píšeš, že islám násilím obsadil Svatou zem a opakovaně napadal Byzantskou říši - ale Byzanc se dokázala bránit, přežila Západořímskou říši o 1000 let a kdyby se na jejím rozdrobení zásadním způsobem nepodíleli křižáci ze 4.křížové výpravy, kteří dobyli roku 1204 Konstantinopol, tak by se možná islám na Balkán nikdy nedostal a k celému řetězu utrpení, který se táhne až do dnešních dnů by nedošlo.
Čili RKC se zásadním způsobem podílela na vítězství islámu nad svojí východní pravoslavnou konkurencí. Tuto černou skvrnu na jejím štítě nikdo nesmaže.

Přidat nový příspěvek