Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

Nevím o jakém článku mluvíš, dej link, pokud jsem něco smazal, byly tam jiné důvody.

Autoři KSB nejsou proti křesťanství, to je jen tvoje utkvělá představa nebo manipulace, to víš jen ty sám. KSB je naopak s Ježíšovým učením kompatibilní a podstata je totožná, jak už bylo ve zdejších materiálech nejednou demonstrováno, a v práce KSB se opírají o vybrané křesťanské texty stejně, jako se opírají o vybrané pasáže Koránu, Starého zákona nebo dalších textů. Klíčové slovo je zde "vybrané pasáže".
Tvůj problém je neschopnost nebo neochota rozlišovat mezi původním učením Ježíše a biblickým projektem zotročení světa ve jménu boha, jehož je zdeformovaná bible v nyní známé kanonické podobě nástrojem, stejně jako církve.

Přidat nový příspěvek