Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Prezentovanie svojho názoru nie je vnucovanie.
Diskusia z mojej strane je výsledkom reakcie na moje príspevky.
Nikoho nenútim akceptovať svoje názory. Obhajovanie svojich názorov a postojov nie je vnucovanie názoru.

Přidat nový příspěvek