Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Boh sa nestal človekom, to je biblický blud!

"Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France)." - Podľa KSB a DVTR

MimoZemský život môže kľudne existovať, a ak existuje, tak je to vo Vesmíre pravdepodobne zariadené tak, že kontakt napr. medzi 2 "primitívnymi" ľudskými/humanoidnými civilizáciami/rasami nastane až potom, čo obe dosiahnú potrebný morálny stupeň rozvoja, aby jednoducho nerozbili pol galaxie jak v Star Wars. :)) Boh asi nie je hlúpy.
A keď z nich morálne dozrie len jedna, tak tá sa už z princípu nebude chcieť stretnúť s "barbarmi", alebo ich nejakým zjavným spôsobom ovplyvňovať, ba dokonca zotročovať, lebo skrátka svedomie nepustí. Podobne ako aj svedomitý Človek tu na Zemi neničí prirodzené prostredie zvierat (teda nižších foriem života) a nezasahuje kvôli svojim egoistickým chúťkam do ich prirodzeného života, lebo...

Avšak mimoZemský život nemusí existovať iba v tradičnej (ne)humanoidnej podobe a na planétach (vo hviezdnych sústavách), jak nám ho (zámerne?) kurátori alebo vlastníci biblického projektu globalizácie vykresľujú napr. v Star Treku a pod., ale môže sa jednať aj o iné/vyššie úrovne/dimenzie Vesmíru, alebo úrovne existencie bytia a v nich existujúce pre nás neštandardné formy života.
Je to najskôr zariadené takým spôsobom, že pokiaľ my ľudia na Zemi nedosiahneme príslušný morálny stupeň, tak sa nám nesprístupnia určité znalosti, technológie, vlastnosti, náhľady, alebo spôsoby chápania objektívnej reality, potrebné na uskutočnenie kontaktu s ostatnými morálne vyspelejšími (ne)humanoidnými civilizáciami/rasami, alebo dokonca vyššími životnými formami, alebo vyššími formami bytia/existencie jednotlivých hierarchicky usporiadaných úrovní Vesmíru.
Kto vie.

Přidat nový příspěvek