Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Máte na mysli obrácení Saula na víru popsané ve Skutcích Apoštolů?
9-3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: ,,Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
Saul řekl: ,,Kdo jsi Pane?" On odpověděl: ,,Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat."
Následuje popis obrácení Saula(Šavla) na křesťanskou víru.
O několik stránek dále káže Pavel v Pisidské Antiochii a cituje Ježíšova slova:
13-41 Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřete oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat."
Potom je popisováno jeho putování a problémy s židy až do Říma a vyprávění končí:,,Duch svatý dobře předpověděl vašim předkům ústy proroka izajáše:
,Jdi k tomuto lidu a řekni mu:
Budete stále poslouchat a nepochopíte,
ustavičně budete hledět a neuvidíte.
Neboť srdce tohoto lidu otupělo,
ušima nedoslýchají a oči zavřeli,
takže očima neuvidí a ušima neuslyší,
srdcem nepochopí a neobrátí se
- a já je neuzdravím."

Přidat nový příspěvek