Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Nie je to sprostá lož.
Prijal si tézu, že islam je najbližšie k Bohu. Tvrdil si to v diskusii. Nemáš to ako dokázať. Je to téza autorov KSB.
To, že to tvoj rozum akceptoval a uznal za platné ešte neznamená, že je to istina. Autori KSB tvrdia, že preštudovali všetky doležité svetové náboženstvá a práve korán je najbližšie k Bohu.
Pričom neexistuje niečo ako kodifikovaný - kóranický korán. Mohli študovať len oficiálne uznaný a kodifikovaný korán, ktorý má súry a tézy, ktoré sú nepriateľské voči predstaviteľom iných náboženstiev a rovnako aj k ženám. Rozhodne sa nedá povedať, že súčasný kodifikovaný korán má najbližšie k Bohu a to tvrdia aj experti no korán, ktorý sa ním podrobne zaoberali.
Tvrdia, že je to skor ideológia a systém života, ktorý prakticky hlboko zasahuje do života moslimov.Pre ženy je to forma zotročenia.
To, že ty niečo uznáš za platné na základe toho, čo napísali autori KSB, ako tento príklad ešte neznamená, že v diskusii nevyužívaš tézy autorov KSB ,ktoré sa nedajú dokázať.
Ako možu autori KSB písať v zmysle, že ktoré náboženstvo je najbližšie k Bohu ? Veď je to nič viac ,ako ich subjektívny názor... Poznajú Boha a povedal im to ?
Takže z čoho vychádzajú neznámi autori KSB pri posudzovaní islamu a súčasného koránu, že niečo také tvrdia ?
Prečo ich mám brať asko expertov na náboženské otázky ohĺadom Boha ?
Dal k dispozícii Zaznobin alebo iný nejaký kóranický korán ? Ani Mohamed sa ním neriadil, keď násilím islamizoval územia, ktoré mečom a agresiou, alebo inak získal. Je o tom dosť dokazov a historických záznamov.

Přidat nový příspěvek