Re: Re: otázka pre nick Július

Cico Ciciak | 07.03.2017

Boh nie je človek/osoba, takže ani nemôžeš poznať jeho osobný názor, len nepriame náznaky súhlasu alebo nesúhlasu s počínaním si človeka, ktoré dokáže normálny (nevymetený) človek identifikovať/odhadnúť!
Tvorca dal ľuďom zmysly, rozum/intelekt (aj aby dokázal navrhnúť subjektívnu metódu/metodológiu alebo koncepciu približovania sa k objektívnej pravde, a optimálneho/zdravého rozvoja celého ľudstva v rámci Zámeru preddefinovaného Zhora), intuíciu, svedomie a nadeľuje aj tzv. rozlíšenie (istiny, dobra a zla), ktoré je podmienené stupňom reálnej (nepredstieranej) morálky; aby dokázali zistiť/odhadnúť, či žijú v koryte Zámeru HNVR, resp. optimálne, alebo nie!

Přidat nový příspěvek