Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Jr množstvo indícií, že Petrova Cirkev je založená Bohom.
KSB žiadne také záruky a indície nemá na svoje rozne tézy, ako že Kristus je len človek, RKC je istý podvod, tobož, keď jej autorský kolektív ani nie je verejný, takže následovníci KSB ani nevedia, kto tieto tézy produkuje.

Přidat nový příspěvek