Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

"ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť."

A kde máš záruku - istinu, že autori KSB majú pravdu ohľadom Ježiša, že to bol iba človek a jeho Cirkev, ktorej hlavou bol jeho apoštol Peter je podvod ...
Také záruky nemáš.

Přidat nový příspěvek