Re: názor

Drevo | 07.03.2017

Ak sa Boh stal človekom, aby priniesol spásu ľuďom, spravil to isté aj pre obyvateľov iných planét vo Vesmíre? A ak mimozemský život neexistuje, prečo Boh stvoril Vesmír, v ktorom pozorujeme stovky miliárd galaxií a v každej z nich sú stovky miliárd hviezd so svojimi planétami? (Tj. 22 až 24 ciferné číslo pre počet planét iba v pozorovateľnej časti vesmíru.)

Přidat nový příspěvek