Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!"

Pouvažuj dobre nad touto vetou, lebo sa týka aj teba.
Až je Petrova Cirkev, ktorú založil Kristus od Boha, tak pretrvá, čo dokazuje históŕia. Koľko ríš, štátov a ideológií padlo, čo chceli Petrovu Cirkev už dávno zlikvidovať, ale stále existuje.
A preto by bolo múdrejšie sa zamyslieť, či tézy KSB o Petrovej Cirkvi a kresťanstve sú tá istina alebo nie..

Přidat nový příspěvek