názor

Július | 07.03.2017

Stará klasika KSB/DVTR - očierňovanie a nenávisť ku kresťanstvu, ktorá plynie z nepochopenia toho, aký projekt sa vo svete presadzuje posledné storočia. Pretože ich omyl je v tom, že je to biblický projekt, lenže nie je. Ide o iný typ projektu, ktorý doteraz autori KSB nepomenovali správne. Pretože ho nechcú správne pomenovať, aby sa neodhalili ich ciele.

Kresťanstvo a ani RKC sa im nepodarí zničiť rovnako, ako to nevyšlo marxizmu, nevyjde ani iným ideológiám.A to napriek ohromnému súčasnému úpadku RKC a infiltrácií jeho nepriateľmi.

Tu vstal vo veľrade istý farizej, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. 40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich.

A práve na toto narazí aj ideológia KSB. Pretože neakceptuje, že Ježiš je Bohočlovek a založil Petrovu Cirkev, ktorú nikto na svete nepremože a ani KSB...
A na toto táto ideológia zarve, že tvrdí, že Ježiš je len človek a Petrova Cirkev je práca GP, biblický projekt.A podvod.
Kvoli nepochopeniu a neuznaniu Ježiša aj táto ideológia new age, ktorá chce vytvoriť svet bez Krista a Petrovej Cirkevi sa ukáže ako ďalší omyl.

Přidat nový příspěvek